Team Thorengruppen deltog under veckan i RF SISU:s En vecka fri från våld. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld − ett initiativ skapat av organisationen MÄN och Unizon. Varje dag har tillägnats ett särskilt fokusområde som är viktigt att uppmärksamma i arbetet mot
CONTINUE READING