En vecka fri från våld 2022

Jörgen Sundberg

Team Thorengruppen deltog under veckan i RF SISU:s En vecka fri från våld. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld − ett initiativ skapat av organisationen MÄN och Unizon. Varje dag har tillägnats ett särskilt fokusområde som är viktigt att uppmärksamma i arbetet mot våld.

I en av filmerna från kampanjveckan intervjuades Jörgen Sundberg, assisterande tränare TeamTG FF:s damlag.

Nyhet från RF SISU – //www.rfsisu.se/vasterbotten/Nyheter/Egnanyheter/enveckafrifranvald2022

”Vi på RF-SISU Västerbotten har under veckan lyft fram idrottsledare runt om i länet som i sitt ledarskap jobbar aktivt med frågor kopplat till mjuka värden, machokultur, jämställhet och killars mentala mående.

− Alla organisationer behöver göra sitt för att stävja mäns våld mot kvinnor. Idrottsrörelsen innefattar pojkar, grabbar, män och gubbar. Det ger oss en unik möjlighet att bilda flera generationers män i sitt förhållningssätt till kvinnor. Mjuka ledare är goda exempel på hur idrottsledare genom sitt ledarskap kan se människan bakom killen och förhoppningsvis leder det i slutändan till mer trygga, empatiska och omtänksamma män, säger William Grenholm, RF-SISU Västerbotten.”