ThorenGruppens planer på en ny multihall tog ett rejält steg framåt idag.
Näringslivs- och planeringsutskottet gav klartecken för markanvisning på Noliaområdet.
– Det var ett viktigt steg i processen, säger ThorenGruppens vd Raja Thoren.

Tidigare hade kommunens tjänstemän sagt nej till ThorenGruppen önskade markhänvisning på området. När Näringslivs- och planeringsutskottet träffades på tisdag eftermiddag gick de emot tjänstemännens förslag och gav istället klartecken till den önskade marken och därmed kan avtalsförhandlingarna med kommunen inledas på allvar.
Tjänstemännen hade tidigare yttrat sig över att kommunen borde ”äga” området där ThorenGruppen önskat uppföra sin nya anläggning.
– Visst är det viktigt med rådighet, men kommunen saknar under överskådlig tid pengar till en fotbollshall. Allmänintresset för en sådan är stort. Det borde gå att formulera ett avtal om ett partnerskap, precis som för Väven. Vi får se hur avtalsförslaget ter sig, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i ett pressmeddelande.
För ThorenGruppen som företag och med den offensiva idrottssatsningen i Team ThorenGruppen var förstås dagens beslut en viktigt pusselbit som föll på plats.
– Det känns glädjande att kommunen var positiva till våra idéer och hade vi fått ett nej hade det varit över, säger Raja Thoren som nu framförallt efter dagens beslut har tre viktiga delar att driva vidare för att byggprojektet ska realiseras och bli till verklighet.
Det handlar om att förhandla fram ett arrendeavtal med kommunen för marken på Noliaområdet, utreda och gå vidare med den tekniska undersökningen kring marken samt accelerera och gå vidare med ritningarna för multihallen för bygglovsansökan.
– Vår tro och förhoppning är sedan om allt går som vi har tänkt att vi ska kunna sätta spaden i marken i mars 2016 och förhoppningsvis är åtminstone fotbollshallen klar vid årskiftet 16/17, säger Raja Thoren som förutom den nämnda fotbollsytan också kommer att bygga en innebandyhall samt nytt huvudkontor i anslutning till hallarna.