Vi har nyligen anslutit oss till Umeå Kommuns nya satsning ”Kompiskortet”. Det innebär att du med Kompiskort går två personer till priset av en på alla våra hemmamatcher. 

Umeå Energi Arena är tillgänglighetsanpassad med ramp och särskilda rullstolsplatser vid de matcher då hela arenan används.
Detta gäller vid samtliga herrmatcher och vid ett par dammatcher. Tyvärr spelar damlaget vissa matcher även med vikväggen nere vilket försvårar situationen. Men vi gör alltid vad vi kan för att lösa situationen.

För mer information om tillgänglighetsanpassning kontakta oss på 010-3310910 eller mail till kansli@thorengruppen.se

Läs mer om Kompiskortet och vilka fler arrangörer som är anslutna på www.umea.se/kompiskortet