Team ThorenGruppen firar 10 år i år.
Drömpresenten är en ny multihall för fotboll och innebandy.
– Vi har jobbat hårt länge nu och hoppas snart kunna få besked så vi kan börja sätta spaden i jorden så fort som möjligt, säger ThorenGruppens styrelseordförande Lennart Rehnmark som jobbar med hallprojektet.

ThorenGruppens innebandy- och fotbollssatsning bär på tydliga ambitioner ett etablera sporterna rejält i Umeå och det har aldrig varit någon hemlighet – vilket också framgått i media sista halvåret – att ThorenGruppens ägare och grundare Raja Thorén arbetat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för klubben.
Och i dessa planer har en ny fotbolls- och multihall placerat sig högt på önskelistan, dels
för att givetvis skapa bästa tänkbara förutsättningar för Team ThorenGruppen, men också för att leverera tränings- och halltider till övriga idrotts-Umeå där inte minst en fullstor träningshall för fotboll med året-runt-möjligheter på dessa nordliga breddgrader närmast är ett måste. Vi tog pulsen på Lennart Rehnmark för att höra hur projektet fortlöper.
Vart ligger byggprojektet i ärendehanteringen just nu?
– Projektet ligger hos Mark- och exploatering för beredning, därefter skickas deras förslag till politikerna för beslut. Vår förhoppning är att vi lyckas genomföra det här spännande byggprojektet och grundar det på det mycket positiva mottagandet vi fått då vi presenterat både fotbolls- och multihallsprojektet för Umeå Fritid, Nolia, skolan och politiken.
När är din bedömning att vi kan sätta spaden i marken?
– Min bedömning är att byggstart kan ske någon gång i april 2016 om allt går som vi hoppas.
Vad krävs för att spaden slutgiltigt ska sättas i marken och byggandet ska börja?
– Först måste vi få ett positivt beslut från politiken. Därefter måste en planändring göras, vilket i bästa fall kan bli klart inom sex månader. Samtidigt pågår flera parallella processer. Dels skall vi slutgiltigt projektera hallarna och stomkonstruktionen i samråd med Nolia och Umeå Fritid. Sedan ska vi göra en omläggning av befintliga markledningar och projektering av grundläggningen, samt övriga anslutningar. Därefter, så snart detta är klart skall alla handlingar lämnas in till byggnadskontoret för ett bygglov. Dessförinnan skall också en upphandling göras för hela entreprenaden.
Det är ju en enorm investering, hur ser du på finansieringen?
– För att få rimliga investeringskostnader – men inte minst driftkostnader – måste vi försöka få bra avtal med kommunen vad gäller markhyra, uppvärmning och övriga anslutningsavgifter. Sedan är det vår förhoppning att kunna söka de bidrag och möjligheter till sponsring som finns för den här typen av investeringar. Ett avgörande incitament för att göra den här satsningen möjlig ur investeringssynpunkt är att vi får etablera ett kontor för vår egen verksamhet i multihallen.